Zapraszamy do udziału w projekcie Nowa Szansa Na Zatrudnienie

Fundacja BARIERA i Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

Zapraszają  do udziału w projekcie:
Nowa szansa na zatrudnienie

 Kryteria przyjęcia do projektu: 

Uczestnik projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

  • wiek 30 lat lub więcej, osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczestniczące w tym samym czasie w innych projektach w ramach
    RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tych samych kwalifikacji/kompetencji/wiedzy,
  • zamieszkuje na terenie powiatu miasta Kraków
  • ma orzeczenie o niepełnosprawności: (na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

 

BEZPŁATNIE OFERUJEMY:

 

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe, określenie stanu wyjściowego kompetencji oraz mocnych i słabych stron, zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej z uwzględnieniem kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia
  • Szkolenie zawodowe  niezbędne  do  zdobycia uprawnień zawodowych, dopasowane do potrzeb uczestników projektu  (w trakcie szkolenie uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe)
  • 3 miesięczne staże (finansowane w ramach projektu) Cel zdobycie przez Uczestnika Projektu praktycznego doświadczenia zawodowego w zakresie związanym z kwalifikacjami zdobytymi podczas szkoleń
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy)
  • pomoc i wsparcie doradcy zawodowego

 

Dane kontaktowe:

Fundacja Bariera  ul. Karmelicka 32/1   31-242  Kraków

Biuro projektu :

Starowiślna 1/3, 31-038 Kraków

tel. 12 421 28 98, tel. kom. 697 594 900

 

Komentarze są zamknięte.